PĚŠÍ TURISTIKA V ČESKOSASKÉM ŠVÝCARSKU

PĚŠÍ TURISTIKA V ČESKOSASKÉM ŠVÝCARSKU

LÁŽO/PLÁŽO POHODVÁ PĚŠÍ TURISTIKA V ČESKOSASKÉM ŠVÝCARSKU

Pěší turistika u hranic s Německem, odjezd v sobotu ráno z Prahy hl. nádr. návrat v neděli odpoledne okolo 17 00 h. Ubytování zajištěno v chatkách po čtyřech lidech. Povlečení na recepci v ceně. Doporučuji nějaké jídlo a pití na cestu, po cestě sice něco bude, ale nevím přesně v kolik tam dorazíme. Vodu určitě. Cena cca 600,- Kč je za dopravu vlakem tam a zpět + spaní.

Národní park České Švýcarsko je jeden ze čtyř národních parků v České republice. Byl vyhlášen v roce 2000, hlavním předmětem ochrany jsou unikátní pískovcové útvary a na ně vázaný biotop. Mohutné skalní věže, brány, stěny, rokle, města a bludiště vznikly v důsledku erozí křídových mořských sedimentů, které byly vyzdviženy na povrch v období čtvrtohor v důsledku alpinského vrásnění. Nejznámějším skalním útvarem je Pravčická brána, která se stala symbolem parku. Má status národní přírodní památky a jedná se o největší pískovcovou skalní bránu v Evropě. Vedle ní byl postaven zámeček Sokolí hnízdo.

České Švýcarsko se nachází v okrese Děčín mezi obcemi Hřensko, Chřibská a vesnicí Brtníky. Zaujímá oblast při státní hranici s Německem, která ho odděluje od národního parku Saské Švýcarsko. Rozloha parku činí 79,23 km². Oblast náleží ke geomorfologickému celku Děčínské vrchoviny, která je součástí Krušnohorské hornatiny. Z jižní a západní strany park obepíná Chráněná krajinná oblast Labské pískovce, z východní strany k němu přiléhá Chráněná krajinná oblast Lužické hory. V parku se nachází jediná vesnice, a to Mezná patřící k obci Hřensko, dále zřícenina vodního mlýna a několika skalních hrádků (např. Falkenštejn, Šaunštejn).

Trasy:
sobotní
https://mapy.cz/s/daholozega

nedělní
https://mapy.cz/s/fukugugela

Začátek akce: so 27.06.2020 08:30
Konec akce: ne 28.06.2020 17:00
Kategorie: Pěší, Posezení

Místo akce: Saské Švýcarsko
Sraz: so 27.06.2020 08:00
Místo srazu: Praha hl.nadr. u Student Agency naproti Bille
Odkaz na web: cs.wikipedia.org

Organizuje: esbjerk
Kapacita: 8
Minimální počet účastníků: 1

Cena: 600 Kč

Přijdu (2)


Odhlášen po termínu (1)


Diskuze k akci PĚŠÍ TURISTIKA V ČESKOSASKÉM ŠVÝCARSKU