KÖNIGSTEIN AN DER ELBE

KÖNIGSTEIN AN DER ELBE

Jednodenní výlet za hranice

Vlakem k našim přátelským sousedům a pak pokračujeme dle trasy přes pevnost, kde je vstup 12 euráků. Svačiny a pití s sebou, pojištění a platný doklad o sobě.

Trasa: https://mapy.cz/s/hufalovaha

Pevnost Königstein představuje jedinečný důkaz evropského umění stavby pevností. Historie pevnosti se začala psát před více než 800 lety. Postupně v areálu pevnosti vznikl jedinečný soubor staveb v pozdně gotickém, barokním a renesančním stylu a staveb z 19. století.

Pevnost Königstein – jedna z největších horských pevností v Evropě – leží uprostřed Labských pískovců na stolové hoře Königstein nad stejnojmennou obcí na levém břehu Labe v zemském okrese Saské Švýcarsko-Východní Krušné hory.

Na náhorní plošině, která se nachází 240 metrů nad hladinou Labe, je zpřístupněn od roku 1955 vojenský historický skanzen o rozloze 9,5 hektarů. Z pískovcového kamene jsou vyzděny 1 800 metrů dlouhé a až 42 metrů vysoké hradby pevnosti. Uprostřed opevnění se nachází 152,5 metrů hluboká studna – nejhlubší v Sasku a druhá nejhlubší v Evropě.

Již zhruba od 12. století byly na Königsteinu postaveny kamenné stavby. Nejstarší dochovanou stavbou pevnosti je hradní kaple z přelomu 12. a 13. století.

Pravděpodobně nejstarší psanou zmínku o hradu lze nalézt na dekretu českého krále Václava I. z roku 1233, ve které je uvedeno jméno purkrabího hradu Gebharda vom Stein. Ve středověku hrad náležel k Českému království. První zmínka přímo o hradu Königstein se objevuje až na tzv. Hornolužické hraniční listině z roku 1241, kterou stvrdil Václav I. in lapide regis (na kameni krále). Tato listina určovala hranice mezi slovanskou Horní Lužicí, Míšeňskou nížinou a Děčínským územím.

Königstein byl sice na všech třech krajích nezávislý, ale patřil k državám zemí Koruny české a pod jeho kontrolou byla tzv. severní obchodní cesta. Sloužil také jako nástupní pevnost českého území až k sousednímu údolí řeky Müglitz, u kterého ležel strategicky významný hrad Donín.

Poté co byla tvrz v Jílovém roku 1348 měšťany z Ústí zbořena, císař Svaté říše římské a král český Karel IV. kontroloval z pevnosti Königstein i jižní území. V pevnosti pobýval Karel IV. mezi 5. až 19. srpnem 1359 a podepsal zde privileje pro lodní dopravu.

Začátek akce: so 28.09.2019 08:00
Konec akce: so 28.09.2019 21:30
Kategorie: Pěší

Místo akce: NDR
Sraz: so 28.09.2019 07:30
Místo srazu: Praha hl.nadr. u Student Agency naproti Bille
Odkaz na web: cs.wikipedia.org

Organizuje: esbjerk
Kapacita: 10
Minimální počet účastníků: 1

Cena: 400 Kč

Přijdu (1)


Diskuze k akci KÖNIGSTEIN AN DER ELBE