Společné aktivity z.s.

Společné aktivity, z.s. je provozovatelem tohoto webu. Občanské sdružení (nyní zapsaný spolek) vzniklo v roce 2011 a od roku 2013 pořádá své akce zde, na webu www.fungujemeaktivne.cz

Je garantem pořádaných akcí a důležitým nástrojem pro udržování webu a celé komunity funkční a dlohodobě udržitelné. Stará se o peníze, které jsou potřeba k pořádání finančně náročných akcí, jako je půlroční pronájem haly na baminton nebo víkendové a delší pobyty. Pořádá náročnější akce jako každoroční vánoční večírek. Udržuje řád na webu a mezi uživateli.

Výkonným orgánem spolku je rada složená ze tři radních v čele s předsedou. Volená je jednou ročně stejně jako dozorčí komise, která je tu pro kontrolu. Důležitou úlohu mají hlavní organizátoři, což mají být aktivní členové s možností pořádání oficiálních akcí spolku včetně předplacených.

Co je účelem spolku a proč ho máme, je patrné z jeho stanov. V bodě 2) se praví:

Spolek si klade zejména za cíl

- pořádat a zprostředkovávat společné volnočasové aktivity - sportovní, kulturní, turistické, společenské aj. též víkendové a prázdninové pobyty.
- nabízet a organizovat svým členům volnočasové aktivity, o které se zajímají
- umožnit svým členům organizovat vlastní akce
- dávat lidem možnost potkávat nové přátele a navazovat partnerské vztahy
- účast na většině akcí i možnost jejich organizování je umožněna i nečlenům spolku.
- funguje jako webový projekt s možností využití dalších kanálů pro komunikaci

 

Společné aktivity, z.s.
IČ: 228 92 681

 Předseda spolku
Rada spolku
Dozorčí komise spolku
Hlavní organizátoři
Členové spolku