Volby do Rady a volná veselice

Volby do Rady a volná veselice

Volby, Zprávy o Sdružení a gastro-společenský program

AKCE SE  PŘESOUVÁ DO RESTAURACE KULOVÝ BLESK DO ZADNÍHO SALONKU!

Doposud se přihlásili ke kandidatuře Du-šan a Nerothar, oba znovu do Dozorčí komise.

Dále ohlásila kandidaturu celá stávající Rada.

ODE DNEŠKA MOHOU DO RADY A KOMISE KANDIDOVAT VŠICHNI ČLENOVÉ, KTEŘÍ K DATU VOLEB JSOU VE SDRUŽENÍ DÉLE NEŽ ŠEST MĚSÍCŮ

Volby proběhnou podle stávajících stanov. To znamená že:
Kandidovat mohou do 14 dní před konáním voleb hlavní organizátoři s podporou
jednoho dalšího hlavního organizátora. Po tomto datu, pokud nebude dostatek
kandidátů, může kandidovat každý člen Sdružení, který je členem Sdružení déle než
6 měsíců k datu konání voleb s podporou jednoho hlavního organizátora.
Kandidovat lze buďto do Rady nebo do dozorčí komise. Nelze kandidovat do obou
orgánů najednou. Minimální počet členů Rady je 3, minimální počet členů dozorčí
komise je 2.
Právo volit radu a dozorčí komisi mají hlavní organizátoři.

pojďme spojit příjemné s užitečným.

Odvolíme, dohodnem pár věcí okolo Sdružení a pak se poveselíme.

Můžeme tématicky spojit s osvědčenou  baštou i s ochutnávkou velikonočních dobrot.

Program:

1) Volba zapisovatele a volební komise

2) Informace Rady, DK a pokladníka Sdružení o činnosti Sdružení za poslední rok

3) Představení kandidátů

4) Informace o připravených návrzích změn stanov a pracovních materiálů do dalšího období

5) Volba členů Rady a Dozorčí komise

6) Referendum o úpravě Stanov

7) Volná zábava

* papání

* slop

* prálka/tancálka/veselice/pumelice/kecanice

* soutěž/tombola s velikonoční tématikou (doladíme - myslim, že třeba v jú es ej se dětem schovává velikonoční zajíček po baráku a okolo něj..... toto bychom v rozlehlém Jihoměstském pivovaru nějak mohli rozpracovat)

* volby nejlepší a nejhorší akce, organizátora, účastníka (za návrhy předem děkuji)

* zapomínání slov písní....

 

Noooo, jak tak na to koukám, tak to možná šoupneme už od šesti, co?.....

K organizaci voleb a referenda viz zápis ze Schůze Rady

Žádám aktivní členy, zda by nezvážili kandidaturu do Rady nebo DK.

Hledáme taky někoho, kdo by byl od Mirka schopen a ochoten za úplatu převzít část pokladnických povinností (nemělo by to být nic moc náročného na čas ani zvládnutí, jen by si Mirek rád poněkud uvolnil ruce pokladníka)

Návrhy prosím do vzkazů k akci, na mail bobulina@seznam.cz nebo na mail spolecneaktivity@gmail.com

P.S.: Prosím nebojte se toho! Teď už jsme snad trochu v klidnějších vodách a když si to teď dobře nastavíme, tak bude Sdružení (nebo teda nově Spolek) fungovat na pozadí, všechno bude běžet hladce s minimálním promazáváním soukolí a akorát se vždycky v dubnu všichni sejdem na členský schůzi, zvolíme novou radu a poveselíme se. Prostě takovej normální spolek včelařů nebo Zahrádkáři Kersku ;o)

Začátek akce: čt 17.04.2014 19:00
Konec akce: čt 17.04.2014 23:50

Místo akce: Kulový blesk, Sokolská 13, Praha 2
Sraz: čt 17.04.2014 19:00
Místo srazu: tam

Organizuje: Bobo
Kapacita: 20

Cena: Akce je zdarma

Diskuze k akci Volby do Rady a volná veselice