Pravidla a návody
 • so 01.02.2014 20:51
  Bobo
  Režim vyhlašování akcí na FAčku
  Návrh:
  1) Běžné akce
  -právo může dostat každý, kdo o něj požádá
  -každý by měl vidět volbu "Vytvořit akci". Pokud už práva má, mělo by ho to pustit dál. Pokud práva nemá, v momentě, kdy na to klikne, by se mu měla objevit hláška "Zatím nemáš na organizování akcí oprávnění. Napiš si o ně Du-šanovi/adminovi" (když na to klikne, dostane se pokud možno rovnou do režimu psaní vzkazu Du-šanovi/adminovi). Tady někde by taky měl být na proklik nějaký návod.
  2) Předplacené akce
  - je nutné sepsat jednoduchý návod, co je třeba udělat a jak postupovat.
  - právo by měli automaticky dostat všichni dosavadní hlavní organizátoři po seznámení s pravidly a návodem na oceňování a asi proškolení (a případně podpisu dohody se Sdružením)
  -další přidělování práv:
  (i)možnost pro všechny členy Sdružení s právem volit (v současné době jsou o členech vedeny pouze nick, bankovní účet a e-mail. je nutné interní evidenci rozšířit, což se každému nebude líbit. Také bych ráda rozšířila okruh volitelů rady. Takže bych navrhla, aby Ti, kdo poskytnou identifikační údaje a souhlas s podmínkami, byli členové vyšší kategorie s právem volit Radu a možností organizovat předplacené akce
  (ii)elektronické schválení žádosti o přidělení práv Radou nebo 3 "hlavními organizátory"? Možná by bylo dobré vyžadovat podpis dohody mezi Sdružením a organizátorem
  (iii) výběr gestora na první tři akce ze seznamu všech, kteří práva mají (iv)gestor proškolí, dá podepsat pravidla a pokud možno je u vyhlašování první akce fyzicky přítomen a schválí ho. Další dvě akce už může jen následně schválit.
  (v)Formulář vyhlašování předplacené akce se doplní o částku, kterou je třeba zaplatit třetí straně, kapacitu a data, ke kterým je nutno zaplatit zálohu (výše) a doplatek. Datum zaplacení zálohy se automaticky stává datem posledního vrácení peněz.
  (vi)systém automaticky vypočítá cenu pro jednotlivce na základě odsouhlaseného algoritmu, s tím, že částky bude možné v případě potřeby měnit
  (vii) pokud bude celková částka, kterou je nutné zaplatit třetí straně vyšší než 5000, vyžádá si systém schválení někým z Rady, pokud nad 15000 je třeba schválení celé Rady
  Otázka: jde to nastavit automaticky?
  -vracení peněz:mělo by být možné hned a automaticky, pokud za sebe člověk sežene přímého náhradníka a náhradník svou touhu po akci potvrdí. Jinak jedině, pokud se akci podaří naplnit (až po proběhnutí akce). Otázka je, jestli automaticky nebo na žádost.
  -odměna organizátora - po proběhnutí akce a podle jejího úspěchu. Bylo by možné automaticky? Sleva 100% v případě naplnění a třeba 20% v případě účasti, na kterou byla kalkulována cena pro účastníka.
  Výsledky ankety Quo vadis SA zde (doufám, že to uvidíte)
  https://docs.google.com/forms/d/1qXb2yjZWshk4ob4hHNwEjnMmWk2rhqC-vMXht0COqD8/viewanalytics
  Přivítám jakékoli návrhy nebo připomínky. Tohle je prostě nástřel a syrový polotovar.
  Díky.
  Bohdana