Kkarel
- Veřejné informace -
Jméno: Karel
Rok narození: 1979
Místo výskytu: Praha
Moje motto: Kdo oře pole mé, jest přítel můj, neboť šetří pluh můj na pole jiná.
Co mě baví: Ano
Odkaz: