Zápisky z akce Červnová rada 2017/06
První veřejná schůze staronové rady

19.6.2017, Cafe Decada, Palmovka

Přitomni
Rada: Dandee, Mára, cz.Radka
DK: Leni

Ukončení členství neregistrovaných členů
Na základě dubnového společného rozhodnutí rady a volební schůze hlavních organizátorů došlo k ukončení členství 45 členů spolku, kteří se ani po třech mailových upozorněních nezaregistrovali na stránkách FA. Aktuálně bude mít spolek 115 členů.

Aktualizace hlavních organizátorů
Hlavním organizátorem se stává Káča s podmínkou, že se stane členem spolku (po naprogramování žádosti o členství).

SEO
Upravuje se web, aby umožnil pracovat na vylepšování pozice stránek ve vyhledávačích. Součástí tohoto projektu je zvýšení flexibility webu, možnost psát popisy ke kategorím, články a nápady na akce a přechod na https. Na propagaci webu schálila rada Dandeemu až 5000 Kč. Půjde především o to peníze efektivně použít a současně otestovat, za co má smysl platit a za co ne.

Web
Rada schválila přechod webu na nový hosting dle návrhu Du-šana a s tím související přechod na zabezpečený  protokol HTTPS. Pracovat se bude především na podpoře SEO a na přechodu správy členů spolku z kasy na web (včetně žádosti o členství).
 
Akce
Doladění Australských vánoc ve Válci + diskuze o dalších akcích. Na Neride dojde k předání organizace Káče, provoz přes léto bude omezený na jeden kurt.

Diskuze k zápiskům Zápisky z akce Červnová rada 2017/06