Zápisky z akce Procházka kolem rybníků napájených Litovickým potokem.
Hezká procházka i počasí.

Celkem vydařená procházka

Sešli jsme se v celkem hojném počtu na autobusové zastávce Staré náměstí, chvilku se různě svolávali, přišla pak i skupinka od vlaku a vyrazili jsme na cestu.
První zastávka byla v Mineralii v Ruzyni, kde nevím, zda jsme tam někoho nenechali. Lidi byli zaujati krásou minerálů, tak nevím zda jsme odsud odešli v plném počtu. Nikdo mi každopádně nevolal, tak snad ne.
Vyrazili jsme na trasu, která začínala u Jivinského rybníka, kde začala Gabča fotit a po vyhledání nějakých kešek nás čekala ,,zdravotní" procházka okolo rybníka Strnad u Hostivické čtvrti Palouky, po dojití k Peterkovu rybníku byly učištěny boty od ,,prachu cest", dali jsme si občerstvení a po cyklostezce vyrazili kolem nových domů k rybníku Kala, kde se dalo chodit po dně, protože je vypuštěn. Přešli jsme k Litovickému, který je na tom stejně a pak k Břevskému, ten má vody dost. Obešli jsme ho zleva parkem a okolo toho nepojmenovaného rybníčka nás čekal Strahovský rybník, kde nás obklopilo několik koček a koťat a po pomazlení nás už čekala Pivovarská krčma s dobrým jídlem a pitím. Po jídle se část účastníků přesunula do busu na Zličín a několik nás šlo zpět přes Sobín do Zličína. Opět nás v Sobíně opustili dva pochodující a ve čtyřech nás už vítal Zličín. Tam jsem se rozloučil já a odjel autobusem, ostatní šli na metro.
Děkuji všem za vytrvalost při procházce a za hojnou účast. Budu se zas příště těšit zase někde na viděnou. Karel

Diskuze k zápiskům Zápisky z akce Procházka kolem rybníků napájených Litovickým potokem.