Zápisky z akce SW Party
Noc vášní nabitá

Včera se uskutečnila frekventovaně diskutovaná a hojně komentovaná SW Párty FA/SA.

Jednalo se o akci vysloveně organizovanou FA/SA – tedy nikoli jako součást větší akce pořádané komerčním SW klubem.

Kapacita akce – 11 – byla naplněna, a to překvapivě mužem, který se last minute vzkazem dotázal, zda se může připojit, když se z žádných žen neodhodlala tuto šanci využít. Pánové, čekal jsem těch dotazů na možné zapojení z vaší strany víc, takto se odvaha vyplatila jedinému dotazujícímu.

Lehce rozpačitý a stydlivý začátek a vlastně i překvapení pro některé účastníky v rámci „potkání se tváří v tvář“ na takovém typu akce přešel do večera a noci s uvolněnou atmosférou. Dámy, netušil jsem, že má slova v privátních vzkazech vezmete doslova a připravíte nám mužům přehlídku erotického prádla. Myslím, že v tomto bodě došlo k odbourání bariér studu u všech zúčastněných a pak už to bylo o tom, o čem tedy SW Párty má být, a to v míře vrchovaté. Proto se nelze divit, že původní zamýšlený konec akce kolem půlnoci byl natáhnut až do brzkých ranních hodin!

Díky všem za odvahu do toho jít, za odvaz. Věřím, že je na co vzpomínat.

Díky dvou dámám, které pomohly pomoci s úklidem prostor.

Dá se předpokládat, že stejnou akci (případně akci typu Bukkake, na kterou se mne někdo ptal J) v budoucnosti opět uskutečníme.

Majk

Diskuze k zápiskům Zápisky z akce SW Party