Zápisky z akce Schůze rady
První veřejná schůze nové rady a DK

Zápis ze schůze rady

2.6.2016, restaurace La Strada, schůze rady spolku Společné aktivity, z.s. za účasti dozorčí komise

Přitomni

Rada: Dandee, cz.Radka, Mára

Dozorčí komise (DK): Bobo, Leni

 

Předávání agendy

Většina agendy a přístupů pro nové členy rady byla předána. Záhadné bílé desky se zakládacími listinami spolku nalezla Bobo ! Dandee informoval, že dle vyjádření banky, je třeba k jakékoliv akci na účtu kromě používání internetového bankovnictví zápis v rejstříku o oprávnění osoby jednat za spolek.

Přítomní vyjádřili přání seznámit se blíže s funkcemi platební aplikace s tím, že by bylo dobré domluvit s Mirkem Zv. školení.

Plány, vize

Rada a DK se v rámci diskuze shodli na společných vizích – více akcí, aktivních uživatelů, atraktivnější stránky, více fotek, lepší propagace, zajištěné financování, udržitelný rozvoj, kde noví uživatelé se integrují mezi stávající, nekomerční orientace, noví členové spolku.

Prezentace, SEO

Dandee seznámil přítomné s dosavadními akcemi (inzeráty, facebook) a dal k diskuzi plány na další propagaci – zlepšování SEO (mikrostránky, partnerské weby, ppc), využívání facebooku a sezónní kampaně. Pro podporu propagace budou potřeba následující úpravy webu.

Úpravy na webu

Po diskuzi se rada a DK domluvili na požadavku na následující úpravy webu

  • Zobrazení kontaktního e-mailu O nás info@fungujemeaktivne.cz (obsluhuje Dandee a Leni)
  • Povinné pole Kde jste se o nás dozvěděl po registraci
  • Defaultní nastavení přeposílání zpráv na maily pro nové uživatele
  • Upozornění / systémové zprávy – zašle upozornění na nový zápis či fotky účastníkům akce. Nově zaregistrovaným s nevyplněným profilem zašle žádost o doplnění profilu 2 dny po první navštívené akci
  • Kategorizace akcí dle číselníku (badmintony, cyklovýlety, turistika,…)
  • Klíčová slova ke kategoriím i jednotlivým akcím
  • Administrátorské rozhraní pro vytváření formátovaných článků – použije se později pro mikrostránky (ke kategoriím akcí), pro partnerské stránky a pro oficiální stránky spolku na webu Fungujeme
  • Drobné grafické úpravy – především přidání horního vizuálně zajímavého banneru
  • Umožnit nahrávání fotek i jinak než z Rajčete
  • Tlačítko Přeposlat kamarádovi pro pozvání neuživatele o akci – spustí dialog pro zadání emailu a krátkého textu – odešle odkaz na akci s pozváním na vybranou mailovou adresu

 

Akce na léto

Přítomní diskutovali různé akce, které se plánují na léto. Dohodlo se uspořádání Velké letní slavnosti slunovratu ve Válci, která bude na začátku léta. Byla schválena cena akce 100 Kč na osobu, v níž bude zahrnut grilovaný stejk a pivo. Náklady nad tuto částku zaplatí spolek.

Hlavní organizátoři

Diskutovala se aktualizace seznamu hlavních organizátorů. Budou osloveni stávající hlavní organizátoři, kteří se již více než rok nepřihlásili do webu, s tím, aby se rozhodli, zda chtějí ve funkci pokračovat. A důvěryhodní uživatelé splňující podmínky pro hlavního organizátory s nabídkou na přijetí funkce.

K zamyšlení

Zkusit najít vhodné slovo nahrazující slovo Zápis

 

 

Diskuze k zápiskům Zápisky z akce Schůze rady