Zápisky z akce Veřejná schůze Rady-stanovy, rozvoj, přebytky
Zápis z jednání rady

Zápis z oficiální schůze rady dne  22.1.2015

 

Účastni:

Z orgánů spolku:

Rada:  Effa, Bobo, Mára

Pokladník: Mirek Zv.

Ostatní účastníci: Dandee, Majk

 

Projednávané bodyody:

-hospodaření, přebytky a jejich využití 

-správa a grafická úprava Webu            

-taktika rozvoje sdružení                        

-připomínkování textu návrhu nových stanov 

 

 

1)

1a) Mirek Zvolský přednesl informace o hospodaření sdružení, z čehož vyplývá že aktuální stav účtu je 139000 z čehož jsou kumulované přebytky cca  40000+25000 za roky 2012, 2013+2014

 

1b)V dalším období, pokud nebudeme chtít platit odložené daně, bude nutno z této částky rozpustit částku v rozmezí 40000 až 65000  Kč. 

Pro možnost tohoto rozpuštění je nutno splnit následující  podmínky:

-být daný fiskální rok v mínusu

-peníze musí být utraceny na provoz /dotaci/ ztrátových akcí, nákup vybavení atd…

Bližší podmínky na požádání  zájemcům přesně vysvětlí Mirek Zv.

 

1c) Rada se shodla, že finanční přebytky budou využity primárně na

-zlepšení Webu a to zejména jeho grafického rozhraní, taktéž, bude-li třeba na lepším Webhostingu

-na propagaci spolku se záměrem náboru nových členů

-na dotaci vybraných akcí a sportovních utkání

Přesný způsob využití přebytků schválí rada v co nejkratším termínu, nejpozději však do konce  ½ fiskálního roku.

 

2)

2a) Rada se shodla, že bude svolána schůzka s grafikem

 

2b) rada s shodla že uvolní prostředky na grafickou úpravu externím grafikem, na rozvoj webu a na kvalitnější webhosting

 

2c) byly vyspecifikovány požadavky pro grafika, ten již nějaké návrhy  poskytl, ty budou ještě přepracovány. Budou upraveny dle možností stávajícího webu – nutná konzultace s Dušanem co je_není možné v rámci stávajících komponent.

 

3)

3a) v první řadě je třeba upravit webové rozhraní do stavu, kdy bude uživatelsky příjemnější, graficky přitažlivější a pro „prvo-příchozího člena“ přehlednější, s větším poukazem na činnost sdružení

3b) následně na bod 3a) bude navázáno p.r. kampaní pro nábor nových členů, která bude spočívat v

-propagací webu formou vizitek, případně drobných propagačních předmětů

-oslovování konkrétních hledajících jedinců na dalších webech se zaměřením na seznamovací  a sportovní aktivity, vypisováním akcí /hledáním lidí na doplnění akcí/ na výše uvedených webech

-zvýšeným vypisováním /zejména ne bedmintonových   akcí tak, aby pro nově příchozí návštěvníky webu byly připraveny akce v rozmezí od několikahodinových vycházek a posezení v čajovně po zahraniční expedice. (zde bude nutno domluvit systém vypisování tak aby akce byly doopravdy pokryty, zde bude třeba zvýšená aktivita organizátorů a hlavníchorganizátorů) podmínky budou projednány na příští schůzi rady.

-oslovení schopných ozkoušených organizátorů kteří již byli v minulosti na webu aktivní

3c) případná podpora nových členů a to jak osobním přístupem /forma je v jednání/

 

4)

 Bod 4 zabral převážnou část schůze rady, cca 70-80% a zde se dolaďoval text návrhu nových stanov.

Zejména se projednávalo

-procentní účast nutná pro platnost členské schůze, schůze hlavních organizátorů, procenta pro platnost referenda atd…

-hierarchie – registrovaný, člen sdružení, organizátor/hlavní organizátor…

-vzájemná zodpovědnost orgánů sdružení, volba, odvolatelnost (schůze HO, rada, dozorčí komise, referendum… Prostě kdo, komu co, kde, s kým,  jak a za kolik )

 

Aktuální a zatím stále ještě upravovaný návrh textu stanov je na …………………. Kde se k němu je možno před finálním schválením a následným referendem vyjádřit

 

 

Schůze byla ukončena v pozdních večerních hodinách mezi 23 a 24 hodinou.

 

Zápis schůze byl schválen radou jednohlasně, v počtu 3 souhlasných hlasů.

Diskuze k zápiskům Zápisky z akce Veřejná schůze Rady-stanovy, rozvoj, přebytky