Zápisky z akce Volba rady a dozorčí komise
Staronové vedení, aktualizace hlavních organizátorů a členů spolku

K volbám dorazilo 11 lidí z toho 9 hlavních organizátorů. Do rady i dozorčí komise (DK) spolku kandidovali stávající členové a byli naprostou většinou hlasů na další rok zvoleni.

Staronová rada: cz.Radka, Dandee, Mára

Staronový předseda: Dandee

Staronová DK: Bobo, Leni

 

Kromě vlastních voleb rada po dohodě s dotyčnými lidmi ukončila funkci hlavního organizátora následujícím dnes již organizátorsky neaktivním: Timšel, Petr. H, Martin LP

Rada i Schůze hlavních organizátorů, která paralelně proběhla, rozhodla jednohlasně v souladu se stanovami o podmíněném ukončení členství ve spolku členům, kteří dosud nejsou zaregistrováni na tomto webu www.fungujemeaktivne.cz. Členství bude ukončeno automaticky na konci května, pokud se do té doby nezaregistrují. Aktuálně se to týká 39 lidí. Všichni byli mailově informováni, že se toto chystá a znovu ještě budou. Hlavním důvodem je, aby členství ve spolku mohlo být sledováno zde na webu, a mohli se zde do spolku přihlásit noví členové. Vedlejším důvodem je, že je zbytečné, aby členy byli lidé, kteří zde už léta nefigurují a ani už nemají zájem o tento web a o to, co děláme.

 

Těším se na další rok, co všechno zde uděláme a zorganizujeme, na setkávání s vámi všemi.

Dandee

 

Diskuze k zápiskům Zápisky z akce Volba rady a dozorčí komise