Zápisky z akce Pražské podzemí - Kolektory Praha
Autor: Leni
Počet fotek v albu: 15

Album k akci

Hodně zajímavá technická exkurze do pražských kolektorů

8 + 1 mimo SA jedinců lačných po technických zajímavostech Prahy se sešlo na Senovážném náměstí, kde byl vstup do kolektorů. Nejdříve jsme si v centrálním dispečinku poslechli výklad, kde že to vlastně jsme a jak je pražský systém podzemních technických chodeb unikátní. Dozvěděli jsme se, že Praha má jeden z nejpropracovanějších systémů kolektorů na světě a jezdí se sem na to dívat různí zahraniční specialisti. Podle pražského systému byl dokonce nastaven jakýsi evropský standard, jak to má vypadat i v ostatních velkoměstech. Bylo nám ukázáno, jak vymakaný je systém kontroly jednotlivých chodeb, které jsou všechny monitorovány nejrůznějšími čidly a částečně i kamerami, takže dispečer přesně vidí, kde se co šustne a může okamžitě zareagovat na případný problém.

Síť kolektorů pod pražskými ulicemi měří asi 92 kilometrů a neustále se staví nové a nové chodby. Jsou zde uloženy téměř všechny inženýrské sítě vedoucí ulicemi, kde jsou kolektory vybudované, a tak v případě poruchy či havárie jsou náklady na opravu několikanásobně nižší než v místech, kde kolektory nejsou a je pak nutné rozkopávat ulice nebo chodníky. My jsme si s naším průvodcem prošli trasu dlouhou asi kilometr. Vyfasovali jsme nezbytné helmy a vesty a už jsme sestupovali po žebřících do hloubky asi 30 metrů, kde jsme si prohlédli důlní nádraží. Někteří kverulanti z našich řad sice nespokojeně brblali, že se neprojeli mašinkou, ale oni by se do ní stejně těžko soukali, jak byla malinká. Poté jsme se vydali chodbami a podél nás se vinuly kilometry vysokonapěťových kabelů, vysokotlakých potrubí apod., radši si ani nepředstavovat, co by kdyby. Vylezli jsme několik žebříků nahoru a dolů, prohlédli si několik křižovatek zespodu a podívali se, jak vypadají vstupy jednotlivých vedení do suterénů domů. Těšili jsme se, jak budeme vylézat poklopem uprostřed ulice, ale nakonec jsme trošku zklamaně vyšli po schodišti jedněmi zapadlými dveřmi ve Slovanském domě.

Po skončení akce následovala tradiční hospůdka, kde jsme akci zhodnotili jako hodně zajímavou, naplnili naše žaludky a prodebatovali další možné i nemožné budoucí akce.

Leni

Pro připomenutí se mrkněte na fotky http://www.fungujemeaktivne.cz/akce/detaily/Prazske-podzemi---Kolektory-Praha

Diskuze k zápiskům Zápisky z akce Pražské podzemí - Kolektory Praha