Zápisky z akce Volby Rady a Dozorčí komise a Referendum o nových stanovách
Autor: potapeni.cz
Počet fotek v albu: 9

Album k akci

13 přítomných, Rada: Nerothar, du-šan, Mára; DK: Leni, Maník

Volby Rady a Dozorčí komise a Referendum o nových stanovách

Datum 23.4.2015

Restaurace Fregata, Ladova 3

 

Sešlo se dohromady 13 aktivních členů.

 

Výroční zpráva předsedkyně o chodu Sdružení

Minulý rok byl ve znamení stagnace a útlumu aktivit téměř na všech frontách. Vzali jsme si trochu velký krajíc a nedelegovali úkoly a nepodněcovali k vyšší aktivitě ani hlavní organizátory a členy.

Přesto ale probíhaly práce, které sice zatím nejsou vidět, ale jsou pro chod Sdružení důležité.

Dandee připravil návrh nových stanov, které se podařilo do voleb dostat do použitelné podoby díky Dandeemu a Márovi. Zato jim oběma patří velký dík

Probíhají práce na grafické podobě úvodní stránky webu tak, aby byla čitelná a přívětivá i k nově příchozím a nejen k lidem, kteří už na webu jsou dlouho a orientují se.

 

Zpráva Dozorčí komise za rok 2014

 

 

Dozorčí komise sdružení Společné aktivity o.s. konstatuje, že neshledala za

uplynulý rok 2014, žádná zásadní pochybení. Hospodaření sdružení a jejich

předplacené akce byly v souladu se stanovami a kromě jediné pobytové akce

neskočila žádná větší ztrátou.

Daňové přiznání za rok 2014 bylo včas a v pořádku dodáno na FÚ.

 

Zpráva pokladníka Sdružení

 

V roce 2014 Sdružení hospodařilo s mírnou ztrátou 390 Kč, což je v pořádku, protože je třeba rozpustit zisk z předcházejících let, aby nebylo třeba jej dodaňovat.

Od minulého roku se změnila závazná ustanovení ohledně členských příspěvků a daně darovací. V návaznosti na to byla ve Stanovách ještě před finalizací změněna pasáž týkající se bezplatného členství („členské příspěvky se nevybírají à členské příspěvky platí členové v dobrovolné výši (která může být i nulová) podle vlastního uvážení“.

 

Výhledy Sdružení do budoucna:

Kandidáti do Rady a DK představili své vize budoucího směřování. Sdružení je třeba znovu nastartovat a víceméně na zelené louce a po drobných krůčcích směřovat především k:

  • Postupné aktivaci stávajcích členů a organizátorů
  • Zlidštění webu pro nově příchozí
  • Nabalování nových členů na zajímavé akce

 

Výsledky voleb a referenda (shrnutí):

Nová Rada:

  • Pavel Dufek (Nerothar) - Předseda
  • Dušan Ryšavý (du-šan)
  • Marek Voříšek (mára)

 

Nová DK:

  • Lenka Burkertová
  • Vladislav Škrabal

Výsledky referenda vyhlásí nová rada do sedmi dnů, aby se dodržely všechny podmínky stávajících stanov a bylo umožněno sedmidenní elektronické hlasování.

Podrobnosti viz nascanovaný protokol a listiny

Diskuze k zápiskům Zápisky z akce Volby Rady a Dozorčí komise a Referendum o nových stanovách